Nguyên nhân Ứng dụng tiền ảo Pi Network bị mất trên cửa hàng Google CHPlay