Ngày truyền thống Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 (12/12/1971 - 12/12/2021)