Ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 là ngày nào?