Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ