Mức lương và phụ cấp của Thiếu úy quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?