Mức lương và phụ cấp của Đại tá quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?