Hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng được quy định như thế nào?