Giám đốc CDC Hải Dương bị bắt là ai? Giám đốc CDC Hải Dương nhận bao nhiêu tiền từ công ty Việt Á?