Công an nhân dân là gì? Vị trí của Công an nhân dân được quy định như thế nào?