Chế tài xử phạt trốn tránh nghĩa vụ quân sự và ưu tiên việc làm cho bộ đội xuất ngũ