Căn cứ theo điều 2, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân