Các trường hợp Bộ đội Biên phòng được nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ? Trường hợp nào Bộ đội Biên phòng được nổ súng?