Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bắc Giang về rà soát chế độ cho dân quân tự vệ, dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Mỹ