Bay flycam DJI Mavic 3 có bị phạt không? Cách bay Flycam DJI MAVIC 3 đúng quy định?