1 năm tù cho kẻ tấn công lực lượng dân quân trực chốt