NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tổ chức biên chế đơn vị Dân quân tự vệ quy định như thế nào?

Tổ chức biên chế đơn vị Dân quân tự vệ quy định như thế nào?

  Tổ chức biên chế đơn vị Dân quân tự vệ quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Được quy định tại Điều 6 Thông tư số 77/2020/TT-BQP (Nghiên cứu trực tiếp trong văn bản hoặc tại cơ quan quân sự cấp trên)


  Nội dung chính

   Tin mới