Thăng quân hàm lên Trung tướng với đồng chí Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ