Sự thâm độc trong luận điệu xuyên tạc của BBC liên quan dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông