Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị xem xét gói hỗ trợ riêng cho người lao động quay lại làm việc