Mức bồi thường cho người bị tai biến hoặc tử vong sau tiêm vaccine