Mang mặc trang phục dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt tiền?