Lái xe taxi bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 được trợ cấp khó khăn không?