NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

   Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?


  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan. 

  Trên đây là giải đáp thông tin Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?

  Nội dung chính

   Tin mới