Giá đồng bitcoin hiện nay ngày 9/11 vượt mức 67.000 USD