Chính phủ trả lời về việc Dân quân thường trực được hưởng BHYT, BHXH như sĩ quan Quân đội