Biến chủng mới Omicron (B.1.1.529) có xâm nhập vào Việt Nam không?