Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị sớm sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự