Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2022 bị xử phạt như thế nào?