Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được thăng quân hàm Sĩ quan dự bị theo niên hạn trong trường hợp nào?