Những điều công dân cần chú ý khi đi đến địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự