Anh Nguyễn Hoàng Tuân, Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cà Mau luôn nỗ lực hết mình hoàn thành các nhiệm vụ....