Người trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý hình sự trong trường hợp nào?