Lịch sử tên gọi Ban CHQS cấp xã - Hiện nay từ "Xã đội" có còn dùng nữa không?