Lấy vợ có con rồi có phải đi nghĩa vụ quân sự không?