Cách tính phụ cấp thâm niên của Bí thư Đảng ủy xã là Chính trị viên quân sự xã