Xét nghiệm PCR cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự