NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mất một ngón chân có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Bạn đọc Nguyễn Quang Đông (TP HCM) hỏi: "Lúc nhỏ, tôi bị tai nạn mất ngón chân út. Theo quy định của pháp luật, tôi có đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân

   Bạn đọc Nguyễn Quang Đông (TP HCM) hỏi: "Lúc nhỏ, tôi bị tai nạn mất ngón chân út. Theo quy định của pháp luật, tôi có đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự?".

  Ảnh minh họa 

  Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 nhập ngũ theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.


  Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau: Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1; loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2; loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3; loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4; loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5; loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

  Theo đó, mất ngón tay, chân dẫn đến việc công dân không bảo đảm điều kiện về sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự được quy định tại số thứ tự 107 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP bao gồm: Mất 1 ngón cái của bàn tay: 5 điểm; mất 1 ngón cái của bàn chân: 5 điểm; mất 1 ngón trỏ của bàn tay phải: 5 điểm; mất 1 ngón khác của bàn tay hoặc bàn chân: 4 điểm.


  Như vậy, mất một ngón ở bàn chân (trừ ngón cái) sẽ xếp vào sức khỏe loại 4. Mà theo quy định hiện hành thì sẽ gọi những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3. Do đó, bạn không đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.


  Trường Hoàng ghi/LĐO

  Nội dung chính

   Tin mới