Không chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng