Chiến sĩ dân quân hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19