Bị cản trở "thông chốt", đối tượng chửi bới, lao xe vào lực lượng dân quân