Bão số 6 vào bờ trong đêm nay, 32 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt