Tình nguyện nhập ngũ, cố gắng rèn luyện trong môi trường kỷ luật đầy khắc nghiệt và giây phút thiêng liêng đứng trước quân kỳ đọc lời thề danh dự, nhữ