Tạo việc làm để có dân quân tự vệ tốt Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn thì dân quân tự vệ (DQTV) l