Là một người chỉ huy gương mẫu, có trách nhiệm, luôn gần gũi với cán bộ, chiến sĩ đơn vị” - đó là nhận xét của nhiều đồng đội đối với anh Võ Thành Nhâ