Nghiệm thu kỹ thuật tàu Hải đội Dân quân thường trực
 Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đây là 2 trong 6 gam tàu của Hải đội Dân quân thường trực được triển khai đóng đợt 1. Hội đồng nghiệm thu đánh giá, hai nhà máy đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thi công, đóng mới các tàu được giao theo đúng kế hoạch, các gam tàu đều đảm bảo tính năng kỹ thuật được phê duyệt.

Nghiệm thu kỹ thuật tàu Hải đội Dân quân thường trực
 

Nghiệm thu kỹ thuật tàu Hải đội Dân quân thường trực
 

Nghiệm thu kỹ thuật tàu Hải đội Dân quân thường trực
Trung tướng Ngô Minh Tiến và các thành viên hội đồng kiểm tra thực tế trên tàu do Nhà máy Z173 và Nhà máy X46 đóng mới. 

Quá trình nghiệm thu được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc từ cơ sở. Các thành viên của các tiểu ban, hội đồng và cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khẩn trương; kiểm tra đánh giá tỉ mỉ, khách quan chất lượng, tính đồng bộ, khả năng hoạt động của các hệ thống trang thiết bị khí tài trên tàu; tính năng kỹ, chiến thuật; các yêu cầu về kỹ thuật đảm bảo theo đúng thiết kế kỹ thuật. Quy trình nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, khách quan, chặt chẽ, chất lượng, được Chủ tịch hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Qua nghiệm thu, hội đồng cũng chỉ ra những điểm còn chưa phù hợp, làm cơ sở để đơn vị thiết kế, thi công rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Báo Quân đội nhân dân