Lực lượng dân quân tự vệ - 'bức tường sắt' vững chắc của Tổ quốc