Chúng tôi vừa có dịp tham quan buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ của quân và dân xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Dẫu điều kiện thời