Gia Lai: Bế mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ