Chuyện tình cô giáo mầm non và chàng dân quân trong khu cách ly COVID-19