Tổ chức tiêm vắc xin phòng covid-19 cho 560 chiến sĩ dân quân tự vệ